Annons Annons

Nr 51–52 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Decemberhändelser 2279

»Enligt Schekman är Cell, Nature och Science »lyxtidskrifter« som är mer intresserade av sitt varumärke än att främja god forskning.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Interventionell radiologi bör bli egen specialitet 2294

Det finns starka skäl för att interventionell radiologi erkänns som en egen specialitet alternativt som en tilläggsspecialitet med ingång från radiologi och andra specialiteter.

(0 kommentarer)

Nya rön

Hoppfullt om ny behandling av psykos vid Parkinson 2295

Preparatet pimavanserin gav positiva effekter och öppnar för nya behandlingsvägar för psykos vid Parkinsons sjukdom, enligt Lancet Neurology. 

(0 kommentarer)

Go nuts – live longer! 2295

En studie i New England Journal of Medicine visar att hög konsumtion av nötter är förknippad med minskad risk att avlida. Men varför? Det är ytterligare en nöt att knäcka.

(0 kommentarer)

Förhöjda sjukdomsrisker av invandrares kostförändring 2296

En litteraturgenomgång av effekten av kostvaneförändringar hos invandrare visar att vissa sjukdomar och sjukdomsrisker är klart förhöjda i en del invandrargrupper i Norden. Studien gav dock bitvis motstridiga resultat.

(0 kommentarer)

IVF ger ingen ökad cancerrisk 2296

Barn som fötts efter provrörsbefruktning löper inte större risk att drabbas av cancer i barndomen jämfört med andra jämnåriga barn.

(0 kommentarer)

Översikt

Interventionell radiologi står stark i terapiarsenalen - Nu introduceras nya metoder vid såväl maligna som benigna sjukdomar 2297

Interventionell radiologi har ändrat profil under senare år, och dess ställning har stärkts både nationellt och internationellt. Nya metoder har introducerats, främst inom interventionell onkologi, men även för behandling av benigna sjukdomstillstånd. Nya utbildningsformer och ny organisation är därför nödvändiga.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Hereditärt hyperferritinemi–kataraktsyndrom - Ovanlig differentialdiagnos vid oförklarlig ferritinstegring 2302

Hereditärt hyperferritinemi–katarktsyndrom beror på mutationer i genen för L-ferritin och medför okontrollerad tillverkning av L-ferritin utan att det finns ett järnöverskott. Sjukdomen är ovanlig, men det kan vara av värde ögonläkare och läkare som uteder ferritinstegring känner till den.

(0 kommentarer)

Rapport

Halsryggsskador fortfarande ett problem trots välkända risker - En genomgång av fall anmälda till Socialstyrelsen 2304

Vid en genomgång av anmälningar till Socialstyrelsen som gäller missad fraktur i halsryggen ses flera återkommande brister vid den kliniska bedömningen och den radiologiska utredningen. Flertalet av dessa allvarliga vårdskador hade kunnat undvikas.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Ketoacidos vid diabetes hos vuxna 2309

Diabetesketoacidos definieras av triaden hyperglykemi, ketos och metabol acidos. En ABC-artikel presenterar översiktligt initial utredning och behandling av detta potentiellt livshotande tillstånd.

(0 kommentarer)

Signerat

Administration stjäl tid för patienter 2283

»Tillsammans måste vi nu vrida tiden rätt igen, genom att eliminera tidstjuvar på alla plan.«

(0 kommentarer)

Debatt

Stora fyrverkeriraketer förbjuds efter svår olycka för två år sedan 2284

Stora fyrverkeriraketer får inte säljas till allmänheten från den 15 april 2014. Bakgrunden är den svåra olycka som som rapporterades i LT 51–52 2012. 

(0 kommentarer)

Värdefullt extraknäck för nypensionerade läkare 2285

Att fylla ut pensionsinkomsten med ersättning för handledning kan vara ett värdefullt extraknäck.

(0 kommentarer)

Etik kontra New public management 2313

Läkarna får göra jobbet, om Stefan Löfven får möjlighet att slänga ut New public management från vården, skriver Bengt Järhult.

(5 kommentarer)

Behandling vid opioidberoende: - Buprenorfin/naloxon bör alltid vara förstahandsvalet 2314

De nationella riktlinjerna för behandling av opiatmissbrukare bör uppdateras, skriver Leif 'Grönbladh och Lennart Heine.

(0 kommentarer)

Att beräkna kostnader för ojämlikhet i hälsa synliggör frågan i den politiska debatten 2315

Ojämlikhet i hälsa innebär en »onödig« förlust, inte bara i form av mänskligt lidande utan också i kronor och ören för både samhället och individen. Att göra kostnadsberäkningar bidrar till att lyfta in frågan i den politiska debatten, skriver Göran Henriksson.

(0 kommentarer)

Sjukvårdspolitiker (M): - Utred konsekvenserna av slopad AT 2316

Konsekvenserna av att slopa AT måste utredas innan en ny läkarutbildning genomförs, anser tolv hälso- och sjukvårdspolitiker (M).

(0 kommentarer)

Nyheter

Läkartidningens julappstips 2286

Läkartidningen bad några app-användande läkare tipsa om appar som hjälper dem i deras kliniska vardag eller som gör arbetsdagen enklare och roligare. 

(7 kommentarer)

Sjukskrivningar ett arbetsmiljöproblem, anser en läkare av tre 2288

Sjukskrivningar är fortfarande något som vållar många läkare problem, visar en ny rapport. Svårast är bedömningen av arbetsförmågan.

(7 kommentarer)

DI granskar medicinska appar 2288

Framtidens patient är en interaktiv patient med all sin hälsoinformation i fickan. Men där – i fickan – ska informationen helst stanna. Nu granskar Datainspektionen säkerheten hos appar som hanterar patientdata.

(0 kommentarer)

Skarp kritik mot satsningar på kvalitetsregister 2289

Statens satsningar på de nationella kvalitetsregistren riskerar att missa målet – åtminstone om målet är att de ska användas i det lokala kvalitetsarbetet. Den analysen gör Riksrevisionen i en bitvis starkt kritisk rapport.

(8 kommentarer)

Riksstämman lockade drygt 2 000 besökare 2290

Medicinska riksstämman blev en succé, enligt Svenska Läkaresällskapet. Men den fortsätter att gå med förlust.

(1 kommentarer)

Vad tycker du om årets riksstämma? - Medicinska riksstämman 2013: 2290

Läkartidningen frågade fem läkare på Waterfront i Stockholm på torsdagseftermiddagen.

(0 kommentarer)

Ny lag föreslås ge privatanställda visselblåsare skydd 2292

En ny lag föreslås stärka meddelarskyddet för anställda i privata vårdföretag. Syftet är att öka insynen i skattefinansierad verksamhet.

(0 kommentarer)

Kultur

Barna Hedenhös äter farligt 2317

Barna Hedenshös i årets julkalender i Sveriges Television har problematiska matvanor – betraktat ur modern kostrådsperspektiv. En enorm köttkonsumtion parad med minimalt intag av grönsaker, frukt eller fullkornsprodukter. Kultursidans skribenter varnar för efterföljd.

(36 kommentarer)

Recension

2319

»Artärsjukdomar: utredning, klinisk bedömning och behandling«, en kortfattad orientering i ny upplaga av  kärlkirurgiska aspekter på artärsjukdomar. 

(0 kommentarer)

2319

»Psykosomatik i teori och praktik« av Walter Osika berättar om framstegen i förståelsen av psykosomatiska sjukdomar och ger inblickar i hur psykosomatiska tillstånd kan uppstå, diagnostiseras och behandlas.

(0 kommentarer)

Krönika

Den nödvändiga nyfikenheten 2319

En samvetsgrann läkare som vill förbättra sina kunskaper i yrket måste få vara nyfiken utan att bli hindrad av lagen, skriver Jakob Endler i sin krönika.

(4 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!