Annons Annons

Nr 49–50/2018

Inledare

Viktigt att nå forskning via open access 2027

Den svenska positionen är i korthet »att man vill byta affärsmodell så att man i stället för prenumerationer ska betala för att få forskningsartiklar publicerade och för att allt som publiceras av svenska forskare ska ligga öppet globalt«.

(0 kommentarer)

Signerat

Grattis till landets försäkringsdistributörer 2029

»Det känns magstarkt … att föreslå en reglerad fortbildning för en yrkesgrupp men konsekvent vägra göra det för en annan.«

(0 kommentarer)

Debatt

Livmodertransplantation med levande donator – etiskt dilemma? 2038

I litteraturen kring livmodertransplantation antas ofta att transplantation med levande donator skulle vara mindre etiskt problematiskt än altruistiskt surrogatmoderskap. Vi manar till försiktighet med sådana antaganden, skriver Lisa Guntram och Nicola Jane William.

(0 kommentarer)

Receptsamling för »gröna öar« 2039

I vårdarbetet är alla yrkesgrupper viktiga, men på en vårdcentral är distriktsläkaren viktigast. Det är alla yrkesgrupper vid Borgholms hälsocentral överens om. Endast distriktsläkaren kan ta dirigentrollen och styra vårdflöden, konstaterar de i sin »receptsamling« för riktigt bra sjukvård.

(2 kommentarer)

Nyheter

»Vi har vunnit en seger« 2030

Ändå sedan regeringens utredare Stefan Lindgren presenterade sitt förslag om en ny läkarutbildning har Läkarförbundet kämpat för en gemensam introduktionstjänst. Nu gläds Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, åt riksdagens beslut. 

(6 kommentarer)

Laboratorier missar för många cellförändringar hos kvinnor 2030

Allt fler missade cellförändringar vid screening ligger bakom den förbryllande ökningen av livmoderhalscancerfall på senare år. Det bekräftar resultaten av den omfattande omgranskning av cellprov som nu gjorts i landet.

(7 kommentarer)

Riksdagsbeslut fattat: BT ska införas och AT fasas ut 2030

Förändringen av läkarutbildningen och införandet av bastjänstgöring (BT) har blivit en riktig långbänk. Men i dag, onsdag, har riksdagen beslutat att BT ska införas från 2020. Beslutet innebär även att allmäntjänstgöringens tid är räknad.

(2 kommentarer)

Tusentals anmälningar om felaktiga implantat 2031

3 700 anmälningar om fel i medicintekniska produkter har gjorts på tio år, däribland pacemakrar och ICD som ger onödiga 900-volts stötar.

(0 kommentarer)

Nu uttalar sig RMV-chef om läget 2031

Elias Palm, chef för avdelningen för rättsmedicin, håller inte med om att Rättsmedicinalverket är i kris. »Min upplevelse är att vi nu är inne i ett betydligt mer stabilt läge«, säger han när Läkartidningen nu fått en intervju med honom.

(0 kommentarer)

Slutstriden om open access i Europa närmar sig 2032

Sedan 1 juli i år står forskare och läkare vid Sveriges universitet och högskolor utan direkttillgång till nya artiklar i tidskrifter som Lancet och Cell. Likadant är läget i Tyskland. Avtalen med förlaget är uppsagda på grund av oenighet om kostnader för open access. Men det finns också ett annat stort hinder för att nå fram till open access: det akademiska meriteringssystemet.

(1 kommentarer)

Gemma Hersh, Elsevier: - »Open access kommer att göra det dyrare för akademin« 2036

Att gå över till open access kommer att flytta kostnaderna från dem som läser till dem som publicerar, något som kommer att innebära att det blir dyrare för akademin, konstaterar Gemma Hersh, biträdande chef för globala policyer på Elsevier.

(3 kommentarer)

Krönika

»Inte bjöd han ut mig på dejt … Nej, det hände något mycket värre.« 2041

Ska man förväntas agera äktenskapsrådgivare också när man bara är en nybakad doktor på akuten glad över att just ha lyckats häva ett njurstensanfall? Man kan bli radiolog för mindre, menar Joanna Ahlkvist, som dock medger att det numera finns konsultationsverktyg för hantering av oförutsedda patientbeteenden.

(6 kommentarer)

Kultur

Doktor Doris känsla för patienten - Bildbloggen med inspiration från möten i kliniken 2086

Promenader i naturen är återhämtning och reflektionstid för Camilla Richardsson, alias Doktor Doris, allmänläkare sedan 25 år. I naturen hittar hon bilder som speglar hennes många reflexioner över patientmöten.

(1 kommentarer)

Människor & möten

Bemanningen – utmaning för Försvarsmaktens nya chefläkare 2089

Markus Karumo, specialist i psykiatri, är sedan den 12 november ny chefläkare för Försvarsmakten. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Lars Wallentin 2043

Lars Wallentin, senior professor, har skrivit om utvecklingen av NOAK-läkemedel i veckans tema »NOAK – 10 år i Sverige«.

(0 kommentarer)

Reflexion

Förändringar på vetenskaplig grund 2043

»Vad skulle hända om vetenskaplig metodik infördes när det gäller alla slags förändringar, organisatoriska såväl som behandlingar?«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Årets Nobelprisbelönta anti­kroppar i cancervården - Nu etableras immunterapi som primär behandling vid folksjukdomen cancer – med visionen att alla ska botas 2044

Antikroppsbehandling mot cancer är rutin sedan många år, men det är först med introduktionen av årets »Nobelprismediciner« som immunterapi har etablerats som en huvudsaklig behandling. Lovande pågående forskning inom immunterapiområdet innefattar T-celler, immun­stimulerande genterapi och kombinationer av olika immunterapier samt kombinationer av immunterapi och cytostatika. 

(0 kommentarer)

Nya rön

Högre sjuklighet vid subsyndromal depression hos personer över 80 år 2046

Subsyndromal depression hos den äldsta befolkningen är förenad med lägre livskvalitet samt högre sjuklighet och samhällskostnader. Det visar en avhandling från Linköpings universitet.

(0 kommentarer)

Ny kunskap om hur störd sömn på sikt kan bidra till viktuppgång 2046

Resultat från en ny studie indikerar att akut sömnbrist kan ha en ofördelaktig inverkan på mekanismer som reglerar muskel- och fettvävnadens uppbyggnad och ämnesomsättning. Detta kan innebära nya ledtrådar till hur sömnbrist och skiftarbete på sikt ökar risken för ofördelaktig viktuppgång och typ 2-diabetes.

(0 kommentarer)

Promenad i parken bättre för blodkärlen än promenad i staden 2047

En brittisk forskargrupp lät 119 personer ta en två timmar lång promenad i London, dels på Oxford Street, dels i Hyde Park. Det visade sig att graden av kärlstelhet förbättrades signifikant efter parkpromenaden, men inte efter promenaden i det trafikerade området.

(0 kommentarer)

Temainledning

NOAK står säkra i klinisk praxis 2049

Under den senaste 10-års-perioden har NOAK blivit den vanligaste orala antikoagulantiagruppen. Här presenteras det aktuella kunskapsläget, men också en historisk tillbakablick.

(0 kommentarer)

Temaartikel

Så blev NOAK den dominerande behandlingen vid förmaksflimmer - Historiskt perspektiv på den kliniska utvecklingen 2050

Under en intensiv 10-årsperiod bevisade NOAK-forskarna att NOAK är den överlägset effektivaste, säkraste och enklaste behandlingen för att förebygga stroke vid förmaksflimmer och därför måste prioriteras framför warfarin. Läs om den kliniska utvecklingen av direktverkande orala antikoagulantia.

(1 kommentarer)

Förstahandsvalet som stroke­prevention vid förmaksflimmer - Randomiserade studier med >70 000 patienter har visat på fördelarna med NOAK 2054

NOAK är förstahandsval för strokeprevention vid förmaksflimmer baserat på randomiserade studier omfattande >70 000 patienter, där apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban var minst lika effektiva och säkra som warfarin.

(0 kommentarer)

NOAK vid venös tromboembolism samt hantering av blödningar 2058

NOAK är i dag förstahandsbehandling vid venös tromboembolisk sjukdom på grund av en både enklare och säkrare behandling. Om en allvarlig blödning eller behov av akut kirurgi uppkommer, finns i dag antidot mot dabigatran samt en handläggningsplan för övriga NOAK.

(0 kommentarer)

NOAK som trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi - Ger både fördelar och nackdelar – randomiserade studier saknas ännu om hur NOAK ska hanteras vid kirurgi 2060

Vid ortopedisk kirurgi i nedre extremitet och bäcken är risken för venös tromboembolism hög. NOAK har visat sig vara effektiv och säker trombosprofylax efter höft- och knäplastik. Samtidigt skapar den ökade användningen av NOAK som emboliprofylax vid förmaksflimmer nya problem vid akut och elektiv kirurgi.

(0 kommentarer)

NOAK vid ischemisk hjärtsjukdom och perifer ateroskleros 2062

NOAK har även studerats i kombination med trombocythämning hos patienter med koronarsjukdom och perifer aterosklerotisk sjukdom, och kommer sannolikt framöver även att i lägre doser finna sin plats även i behandling av dessa tillstånd.

(0 kommentarer)

NOAK vid klaffsjukdom – bara i särskilda fall 2065

NOAK är i dag inte rekommenderat vid klaffsjukdom, men därmed bör inte alla patienter med klaffsjukdom exkluderas från behandling med NOAK. Vid förmaksflimmer och lindrig–måttlig aortaklaffsjukdom eller degenerativ mitralklaffsinsufficiens kan NOAK väljas som strokeprofylax.

(0 kommentarer)

Laboratorieanalyser vid NOAK-behandling 2068

Monitorering av behandlingseffekt rekommenderas inte för NOAK, men i vissa kliniska situationer kan mätning av antikoagulerande effekt behövas. Specifika NOAK-analyser kommer att bli tillgängliga på allt fler sjukhus eftersom analyserna går att sätta upp på de koagulationsinstrument som används i sjukhuslaboratoriernas dygnet runt-verksamhet.

(0 kommentarer)

NOAK lika säkert som warfarin vid elektiv elkonvertering - Stora vinster med NOAK för både patienten och verksamheten 2071

För samtliga NOAK-läkemedel finns data som visar att de är säkra alternativ till warfarin vid elektiv elkonvertering av förmaksflimmer. Med NOAK blir tiden till elkonvertering betydligt kortare, och elkonverteringsverksamheten blir lättare att planera. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!