Annons Annons

Nr 23–24 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Varje gång det ska ske … 1071

»Det finns stora säkerhets- och kvalitetsmässiga vinster att göra på ökad följsamhet. Men då måste vi göra rätt varje gång … Det är en utmaning som heter duga.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Tillskott av D-vitamin kan göra mer skada än nytta - Evidensbaserade tröskelvärden för D-vitaminstatus saknas ännu 1090

För närvarande finns inte evidens för den spridda uppfattningen att D-vita­mintillskott förhindrar osteoporos, frakturer och icke-skeletala sjukdomar. I stället finns risk för att intag av D-vitamintillskott utan evidensbaserad indikation kan göra mer skada än nytta.

(3 kommentarer)

Nya rön

Liten risk för missbildningar med SSRI-läkemedel 1092

SSRI och venlafaxin används ibland under graviditet för behandling av depression och olika ångesttillstånd. I en stor studie, presenterad i BMJ, undersöktes eventuellt samband mellan behandling med flera SSRI-läkemedel och venlafaxin och missbildningar hos barnen.

(2 kommentarer)

Höginkomstländer bidrar till brist på kirurgisk personal i fattigare länder 1092

Var femte kirurg, anestesiolog eller obstetriker i höginkomstländer har utländsk läkarexamen, varav två tredjedelar kommer från ett låg- eller medelinkomstland. Det framgick av en nyligen publicerad studie i Lancet Global Health.

(0 kommentarer)

Ny metod för att hitta C difficile-utbrott 1093

Clostridium difficile finns i tarmen hos 2–5 procent av den friska befolkningen och bakteriens sporer kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid, och därigenom lätt spridas till andra. En ny och världsunik metod möjliggör för lokala laboratorier att snabbare identifiera smittspridning av C difficile. 

(0 kommentarer)

Sporer förebygger återinfektion med Clostridium difficile 1093

Oral administrering av sporer av en toxinfri Clostridium difficile-stam tolererades väl i en klinisk fas II-studie som presenteras i JAMA. Bakterien koloniserade mag–tarmkanalen och förebyggde återkommande infektioner.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

D-vitamin­förgiftning av preparat köpt på nätet - Skyhög daglig dos under ett halvår gav svår hyperkalcemi 1095

D-vitaminintoxikation är ett ovanligt tillstånd som kan ge upphov till uttalad hyperkalcemi, njursvikt, muskelsvaghet och i sällsynta fall död.

(0 kommentarer)

Bakomliggande dysbios kan vara orsak till vissa former av IBS - Patienter blev symtomfria efter tillförsel av mikrobiota 1102

Två patienter som uppfyllde kriterierna för IBS med diarréer blev symtomfria efter transplantation med en anaerobt odlad intestinal mikrobiota. Om dysbios är bakomliggande orsak till vissa former av IBS kan motsvarande mekanism ha betydelse vid andra dysfunktionella tarmtillstånd. 

(0 kommentarer)

Originalstudie

Väntetider i lungcancervården - Patientlotsar gav snabbare flöde 1098

För att minska väntetiderna i lungcancervården har ett försök med särskilda patientlotsar genomförts i Uppsala–­Örebroregionen. Efter införandet av patientlotsar har median­väntetiden från misstanke om lungcancer till behandlingsstart minskat från 71 till 45 dagar i hela regionen.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Patientsäkerhet kräver regler och rutiner som följs men också bryts 1105

Sjukvården är ett komplext system som om det ska göras säkrare kräver hög följsamhet till förutbestämda regler och riktlinjer, och en samtidig förmåga hos individer att kunna bryta mot dessa.

(2 kommentarer)

Signerat

Klimat och hälsa - Läkarkåren har ett ansvar att sprida kunskap om sambandet 1075

»Åtgärder som krävs är att både minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till ett förändrat klimat.«

(1 kommentarer)

Debatt

Ferrotoxicitet – för tidigt att ropa »vargen kommer«? 1076

Det är för tidigt att utnämna ökade järndepåer till en ny fara för folkhälsan. Den slutsatsen drar Lars Breimer och Torbjörn Nilsson efter att ha begrundat två metaanalyser.

(2 kommentarer)

Apropå! »Nyheten« om ospecifika effekter av vaccin: - Ensam måste vara stark 1077

Det vetenskapliga etablisssemanget har ända fram till dessa dagar varit skeptiskt inställt till Peter Aabys resultat över ospecifika effekter av vaccin, berättar Sven Britton.

(0 kommentarer)

Visst finns det problem med NPM 1108

Det låter vackert att ersätta processmått med incitamentburna resultatmått, men bristen på evidens med resultatmått är uppenbara, skriver Bengt Järhult i en kommentar till två artiklar i LT 20–21 2015.

(2 kommentarer)

Replik från Stefan Fölster och Jörgen Nordenström: - Framåtblickande läkare kan återta initiativet 1109

Vårt budskap är att den utveckling av nya värdeskapande styrformer som nu sker ger framåtblickande läkare en enastående möjlighet att återta initiativet, skriver Stefan Fölster och Jörgen Nordenström i denna replik till Bengt Järhult.

(2 kommentarer)

Replik från Joar Björk och Christer Petersson: - Styrmedel, manipulation och framtiden för svensk sjukvård 1109

Det finns problem med dagens ekonomiska styrmedel, men det är inte självklart att det var bättre förr. Joar Björk och Christer Petersson anser att det är viktigt att diskutera alternativ till dagens verklighet.

(0 kommentarer)

Nyheter

Sjukvårdsministern: »Vi litar på professionerna« - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 1078

Kulturförändringen måste börja med att vi politiker säger att vi litar på professionerna. Det sade sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt inledningstal på Läkarförbundets fullmäktigemöte den 26–27 maj, och möttes med applåder.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 - Heidi Stensmyren: »Ett historiskt år« 1078

– Det är ett historiskt år. Det är inte bara 112-årsjubileum för Läkarförbundet. Det är också det år som vi har lika många kvinnor som män som medlemmar i Läkarförbundet, sa ordförande Heidi Stensmyren när hon inledde fullmäktigemötet på tisdagsmorgonen.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 - Läkarförbundets centralstyrelse döps om till förbundsstyrelse 1079

En rad stadgeändringar röstades igenom under Läkarförbundets fullmäktigemöte. Bland annat döps förbundets centralstyrelse om till förbundsstyrelse.

(0 kommentarer)

Kvinnliga och manliga läkares livslöner ska analyseras - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 1080

Underläkarlöner som släpar efter och lönediskriminering av kvinnliga läkare togs upp i två motioner.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015: - Chefskap ska kunna kombineras med kliniskt arbete 1080

Den minskade andelen läkare som är chefer i vården togs upp i flera motioner. Läkarförbundet ska nu verka för att tjänster införs som gör det möjligt att vara både chef och kliniskt verksam läkare.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 - Läkare ska ha tillgång till egen ostörd arbetsplats 1081

Läkarförbundet ska verka för att varje läkare har tillgång till en egen arbetsplats där man ostört kan arbeta med diktering, journalföring, patientkontakter och andra administrativa arbetsuppgifter.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 - Hård debatt om vårdplatsbristen 1082

Bristen på vårdplatser är en fråga som engagerar. Trots att skillnaden mellan förslagen kunde tyckas liten, blev det en lång debatt och en rekordjämn omröstning.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015: - Arbetstidsförändringar sätts under lupp 1083

Stockholms läkarförening ser en trend att läkare allt oftare måste utföra ordinarie arbetsuppgifter utanför ordinarie arbetstid.
Om inget görs kommer dagens underläkare få jobba treskift i framtiden, varnade Björn Cars.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 - Nej till att återinföra läkared 1084

Ett förslag att i stället införa en frivillig ed röstades ned. Läkarförbundet ska nu satsa på att öka medvetenheten om förbundets etiska regler.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 - Djupt allvar bakom roligt skriven motion 1084

Göteborgs läkarförenings motion om trenden med att arbetsgivare vill att läkare ska arbeta på flera sjukhus kallades för den roligast skrivna någonsin. Men bakom den ligger en stark oro och Läkarförbundet ska nu hålla ögonen på frågan. 

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 - De tar plats i förbundsstyrelsen 1085

Sarah Jevrém, Johan Styrud, Carl Johan Sundberg, Sven Söderberg och Jonas Ålebring valdes in i Läkarförbundets styrelse på onsdagseftermiddagen, enligt valberedningens förslag.

(0 kommentarer)

Standardiserade förpackningar testas på försök för vissa läkemedel 1086

Ett mindre antal läkemedel kommer att börja levereras i standardiserade förpackningar där generikanamnet framhävs. Faller försöket väl ut kan fler läkemedel följa efter.

(0 kommentarer)

Läkarnas skrivelse ledde till att IVO granskar Västernorrland 1086

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, granskar Landstinget Västernorrland efter larmet från de 27 läkarna vid medicinkliniken på Sundsvalls sjukhus.

(1 kommentarer)

Sylf samlar löften för en bättre vård 1087

Den 4 juni är det dags för Change Day – en internationell rörelse som uppmanar hälso- och sjukvårdspersonal att göra skillnad. Sylf hoppas få minst hundra underläkare att avge ett löfte för att förbättra vården.

(0 kommentarer)

Nya miljoner ska halvera handläggningstider 1088

Regeringen skjuter till 10 miljoner för att Socialstyrelsen ska kunna anställa cirka tio nya handläggare. Målet är att det ska halvera den långa väntan på svensk legitimation för utomeuropeiska läkare redan i år.

(0 kommentarer)

Kultur

Soppa till 120 000 barn – varje dag - Svenska humanitära insatser i det krigsskadade Europa 1111

I maj 1945 tog andra världskriget slut i Europa. Det rådde allmän brist på mat, kläder och medicinsk försörjning i de besegrade länderna, framför allt Tyskland. Omfattande humanitära insatser sattes in från omvärlden, också från Sverige som skickade bland annat läkare och vårdpersonal.

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!