Annons Annons

Nr 19–20/2019

Inledare

Förväntningarna på nya ministern är omfattande 831

– Om jag ska försöka välja någonting så är det en tillgänglig vård; att vi får kortare köer och att man upplever att vården finns där man behöver den. Det är en trygghet i sig, säger Lena Hallengren.

(0 kommentarer)

Signerat

Insatser behövs för fler svenska läkare till internationella uppdrag 833

Att bygga internationellt arbete på ideella insatser utan rimliga sociala skyddsnät eller arbetsvillkor är orimligt. 

(1 kommentarer)

Debatt

Ny gel kan konkurrera ut lidokaininjektion på barnakuten 844

LAT-gel är ett effektivt och säkert ytanestetikum som ger smärtfri bedövning hos barn. Ökad användning av gelen kan bidra till fler lyckade sutureringar inom primärvården, vilket skulle avlasta barnakutmottagningarna, skriver Cecilia Fahnehjelm och medförfattare.

(6 kommentarer)

Apropå! Långan väg till psykiatrin 845

Är det rätt att skicka patienter 15 mil för tillnyktring, abstinensbehandling och god omvårdnad eller kan de lindrigare fallen skötas på plats, frågar sig Sofia Palmarsson. Från länsdelssjukhuset där hon arbetar är det drygt 15 mil enkel väg till slutenvård.

(0 kommentarer)

Nyheter

Madeleine Liljegren vald till ny Sylf-ordförande 834

En stor del av Sveriges yngre läkares förenings (Sylf) styrelse byts ut i år. På de två tyngsta posterna valdes Madeleine Liljegren och Maria Ehlin Kolk. 

(0 kommentarer)

Sylfs fullmäktigemöte 2019: - Mycket debatt om sjuksköterskelösa avdelningar 834

Underläkarlöner, BT-dimensionering och tjänster som innebär att underläkare ska täcka sjuksköterskevakanser var de hetaste ämnena på Sveriges yngre läkares förenings (Sylfs) fullmäktigemöte.

(0 kommentarer)

Nya sparåtgärder på Sahlgrenska 834

I dag, fredag, beslutade Sahlgrenska universitetssjukhusets styrelse om ett förstärkt åtgärdsprogram för att få ekonomin i balans. Bland annat ska sjukhusets staber minska med 10 procent.

(2 kommentarer)

Regionråd vill inkludera läkare i lag som skyddar ambulans 835

Irene Svenonius (M), regionråd i Stockholm, vill att regeringens lagförslag att skydda blåljuspersonal ska breddas. Hon föreslår att all sjukvårdspersonal inkluderas.

(1 kommentarer)

Smer vill att myndigheter stärker kunskapen om könsdysfori 835

Det behövs mer kunskap kring utredning och behandling av könsdysfori hos barn och ungdomar. Det menar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) som nu föreslår att Socialdepartementet ger tre myndigheter i uppdrag att arbeta med frågan. 

(0 kommentarer)

Stor stress bland ST-läkarna i allmänmedicin Östergötland 836

Christer Casselsjö, ST-läkare Kolmårdens Vårdcentral, har gjort en enkätstudie om den upplevda arbetsrelaterade stressen hos ST-läkare i allmänmedicin i Östergötland. Resultatet visar bland annat att hälften av ST-läkarna har sömnsvårigheter på grund av sitt arbete.

(0 kommentarer)

Läkarombud anmäler Akademiska till Arbetsmiljöverket 836

Läkarnas huvudskyddsombud i Region Uppsala begär nu hjälp av Arbetsmiljöverket för komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen vid Akademiska sjukhuset. Bland annat föreslås att vissa patientgrupper prioriteras bort.

(2 kommentarer)

Lena Hallengren: Kortare köer har högsta prioritet 838

Tillgänglighet och kortare köer är vårdfrågan som får högsta prioritet av socialminister Lena Hallengren (S). Men trots att det gått fyra månader sedan januariöverenskommelsen ger hon inga besked om hur kömiljarden ska se ut eller när en primärvårdsreform kommer.

(4 kommentarer)

Krönika

»För vem är offer och vem är vinnare i detta akutrum på psykiatrin en vanlig sommarnatt i Sverige?« 847

Ett akutrum på psykiatrin en vanlig sommarnatt i Sverige. Vid detta första och sista möte mellan patient och läkare efter den förres misslyckade självmordsförsök är det oklart varför mannens dödslängtan måste vara läkarens fel. Hans Olsson skildrar en situation som kan uppstå i praktiken.  

(0 kommentarer)

Kultur

Neuroteologi – andligt vetande grundad på kunskap om hjärnan 888

Neuroteologi är andligt vetande baserat på vår kunskap om den mänskliga hjärnan. Kan begreppet vara utgångspunkten för en enhetlig religion för upplysta människor? Neurologerna Birgitta Söderfeldt och Anne-Marie Landtblom diskuterar ett mångdimensionellt uttryck myntat av författaren Aldous Huxley.

(5 kommentarer)

Det kom ett brev … - Gott öga till italiensk ögonvård 891

Drabbad av plötslig glaskroppsavlossning under en vistelse i Norditalien fick Kristina Söderlind Rutberg, pensionerad läkare från Uppsala, en ofrivillig inblick i den italienska vardagssjukvården. I dag har hon ett gott öga till den verksamheten.

(3 kommentarer)

Människor & möten

»Min lycka har alltid varit att göra andra människor glada« 893

Sophie Ekman, verksam som skolläkare i fyra decennier, var­av tre som skolöverläkare i Solna, har utsetts till medicine hedersdoktor av Karolinska institutet. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Björn Rosengren 849

Björn Rosengren, professor och överläkare, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, Malmö, har tillsammans med kollegor skrivit om en modell som ska hjälpa läkarstudenter att klara vardagsjobbet som läkare.

(0 kommentarer)

Reflexion

Slutbetänkande som väcker knäckfrågor 849

»Hur finansierar vi till exempel läkemedel som innebär helt nya behandlingsmöjligheter och därmed nya kostnader?«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Samarbete som har förbättrat diabetesvården - Exempel från arbete inom det nationella diabetesrådet vid SKL 850

Ett målinriktat och evidensbaserat arbete med syfte att förbättra svensk diabetesvård för både vuxna och barn samt att göra den mera jämlik mellan olika landsting har sedan 2012 drivits genom det nationella programrådet för diabetes.

(0 kommentarer)

Nya rön

Antipsykotika förknippade med ökad mortalitet vid demens 852

Lämpligheten av antipsykotiska läkemedel till patienter med demens har ifrågasatts, men fortfarande får flera procent av patienterna med demens antipsykotika. En studie visar nu att både atypiska och typiska antipsykotiska läkemedel ökade risken för död hos patienter med demens.

(1 kommentarer)

Extrem nedgång av barnadödlighet efter malariasatsning 852

En global satsning mot malaria med ny diagnostik, nya läkemedel, impregnerade myggnät samt inomhussprej, och i Zanzibar dessutom med politiskt stöd, minskade malariaprevalensen och -incidensen med 96 respektive 94 procent samt frekvensen myggbett med 98 procent.

(1 kommentarer)

Temainledning

En grundutbildning i förändring 853

De studenter som börjar läkarutbildningen hösten 2021 kommer att kunna legitimeras efter 6 års studier. En del områden inom utbildningen behöver dock modifieras.

(0 kommentarer)

Temaartikel

Dags att definiera vad en svensk doktor ska kunna - Lärdomar av utvärderingen av den finska läkarutbildningen 854

Från utvärderingen av den finska läkarutbildningen finns fynd att beakta vid uppbyggnaden av den 6-åriga läkarutbildningen i Sverige. En viktig del är att definiera kärnkompetenser som alla nyutexaminerade läkare ska behärska.

(1 kommentarer)

Interprofessionell simulering är engagerande och relevant - Utbildningsstrategi som tränar samverkan över yrkesgränser, visar enkätstudie 857

Studenter behöver träna på teamarbete och utveckla interprofessionell kompetens för att rustas för framtidens hälso- och sjukvård. Utbildning för interprofessionell samverkan kan ske genom simulering där läkar- och sjuksköterskestudenter möts och agerar tillsammans i patientscenarier.

(0 kommentarer)

Strukturerad utbildning i e-hälsa saknas på läkarprogrammen - Nationell samordning behövs för att framtidssäkra grundutbildningen 861

En väl genomtänkt grundutbildning vad gäller förhållningssätt till e-hälsa och journalföring är viktig för framtidens läkare. En inventering av dagens läkarprogram har visat att strukturerad utbildning i e-hälsa och medicinsk informatik saknas.

(4 kommentarer)

Läkemedelsarbete behöver vara integrerat i klinisk utbildning - Att göra många läkemedelsgenomgångar ökar trygghet och reflektion över patientens behandling, visar enkätstudie 865

Enkätresultat från fyra lärosäten visade att studenter som gör många läkemedelsgenomgångar känner större trygghet och reflekterar mer över patientens behandling. Även klinisk handledning gör skillnad för tryggheten.

(0 kommentarer)

Att examinera blivande kollegor: Vi behöver en bedömningskultur 869

God bedömningskultur främjar lärande och säkerställer uppnådd kompetens. För detta krävs att examinationerna är i linje med kursens mål och innehåll och en integrerad del av ett utbildningsprogram.

(2 kommentarer)

EPA – en modell för att träna och bedöma dagligt läkarjobb 872

EPA (entrustable professional activities) avser aktiviteter som ingår i en läkares dagliga arbete och som läkaren ska klara med en definierad grad av självständighet första dagen som legitimerad läkare. En modell för att träna och bedöma sådana aktiviteter kan tydliggöra progressionen mot uppsatta mål under hela läkarutbildningen.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!