Annons Annons

Nr 11/2019

Inledare

Medicinskt stöd i rättsarbetet bra för oskyldig 451

– Ett typexempel är att någons pappa eller mamma dör på ett sjukhus och det är lite oklart initialt vad som hänt. Beror det på bister i vården eller på något annat? Många av de här ärendena skrivs av efter att obduktionsprotokollen kommit och visat att det var en fullt naturlig död, säger vårdåklagare Jonas Peterson.

(0 kommentarer)

Signerat

Patientinflytande förutsätter valmöjligheter 453

»En väg är att uppmuntra sjukhusläkare till tjänstgöring på båda ställen, men det kräver goda incitament och att regler för bisysslor, konkurrensklausuler och negativa pensionseffekter ses över.«

(0 kommentarer)

Debatt

Läkarprofessionen säger nej till färre och bredare specialiteter 464

Läkarprofessionen tror inte att en mer generalistbaserad specialistsjukvård och specialistutbildning med färre och bredare specialiteter är lösningen på de äldre, multisjuka patienternas ökande sjukvårdsbehov, skriver företrädare för Hjärtförbundet.

(1 kommentarer)

Apropå! Tillförlitlig evidens, informerade beslut och bättre hälsa 464

Vi måste utnyttja värdet av systematiska översikter för förbättrad hälsovård, upplysning till vårdsökande och ny forskning, skriver Arne Ohlsson som hoppas att Cochrane i Sverige och internationellt går mot en ljusnande framtid. 

(2 kommentarer)

Nyheter

Transparenta prislistor ska kapa svettmiljoner 454

Nu ökar hoppet om att kunna bromsa regionernas höga kostnader för svettbehandling utomlands. Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har nämligen tagit fram transparenta prislistor över den vård som finns här hemma.

(0 kommentarer)

1177-läckan: Datainspektionen granskar Inera 454

Datainspektionen fortsätter sin granskning kring 1177-läckan. Nu meddelar myndigheten att man inleder en tillsyn av det regiongemensamma bolaget Inera.

(0 kommentarer)

Facket: Backa bandet - Sjuksköterskejobb för läkarstudenter ska förhandlas 455

Sahlgrenska universitetssjukhusets erbjudande till läkarstudenter att arbeta som sjuksköterskor i sommar har väckt många reaktioner. Nu kommer facket att möta sjukhusledningen i en förhandling. 

(0 kommentarer)

NT-rådet: Vänta med CAR-T-cellsterapi 456

NT-rådet rekommenderar regionerna att avvakta med användning av så kallad CAR-T-cellsterapi – en form av immunterapi – vid blodcancer. 

(0 kommentarer)

SLF skeptiskt till förslag om specialistsjuksköterskor 456

Läkarförbundet säger nej till en ny påbyggnadsutbildning för sjuksköterskor och tycker att andra förslag om specialistsjuksköterskors utbildning även borde gälla andra legitimerade vårdyrken.

(0 kommentarer)

Sex år med vårdåklagare: - Få vårdärenden som leder till åtal 458

För sex år sedan fick Sverige särskilda vårdåklagare. Antalet vårdärenden som leder till åtal är lågt. Kammaråklagare Jonas Peterson, som är en av landets vårdåklagare, menar att en förklaring är att anmälningarna om fel i vården ofta bottnar i missförstånd och bristande kommunikation mellan läkare och patienter.

(0 kommentarer)

Krönika

»När vi är färdiga med patienten vänder vi oss till mannen bredvid, även han knivhuggen.« 467

Patient med sjutton knivhugg i kroppen väntar på vidare transport till akutmottagningen på det stora sjukhuset en bit bort. Nästa patient har fått ett knivstick rakt i hjärtat och är aktuell för livräddande insats. Jakob Ratz Endler berättar i sin krönika om ett pass på jobbet en sommarnatt på ett mindre sjukhus i Kapstaden, Sydafrika.

(0 kommentarer)

Kultur

Teckningar – i stället för gnäll 502

Frustration med rådande omständigheter i sjukvården kan uttryckas på flera sätt av de vårdanställda. Gnälla är ett sätt – teckna ett annat. Allmänläkaren och blivande dermatologen Ylva Lundquist valde det senare. Läkartidningen publicerar här ett axplock ur hennes vardagsglimtar.

(2 kommentarer)

Människor & möten

»Jag vill verka för att hygienläkare samarbetar med andra specialiteter« 505

Anders Johansson, docent i infektionssjukdomar och överläkare, är vald till årets Lennanderföreläsare på Svenska läkaresällskapet. Han varnar för den höga dödligheten i vårdrelaterade infektioner i svensk sjukvård.  

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Carl Christofer Juhlin 469


Carl Christofer Juhlin, Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om ökningen av endokrina tumörer.

(0 kommentarer)

Reflexion

1177:s datalagring bör mana till eftertanke 469

»Människor är inte ettor och nollor som kan lagras på en öppen server i Thailand.«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Risk för godtycklig bedömning av ST-läkares kompetens - Bättre stringens och granskning krävs för att rättvist bedöma uppnådd specialistkompetens i internmedicin 470

Vi har noterat stora skillnader i bedömningen av ST-läkares uppnådda specialistkompetens i internmedicin både inom och mellan sjukhus. Det finns risker för ojämlik och orättvis bedömning av uppnådd specialistkompetens.

(1 kommentarer)

Nya rön

Zoledronsyra minskade risk för fraktur hos kvinnor med osteopeni 472

En studie från Nya Zeeland visar att risken för fragilitetsfraktur var signifikant lägre hos kvinnor med osteopeni med zoledronsyrabehandling och att få behöver behandlas för att förhindra en fraktur.

(0 kommentarer)

Relativa betydelsen av riskfaktorer vid typ 1-diabetes undersökt 472

Riskfaktorerna HbA1c, albuminuri, diabetesduration, systoliskt blodtryck och LDL-kolesterol hade störst relativ betydelse för individer med typ 1-diabetes, enligt en studie i Circulation.

(2 kommentarer)

Akvaporin-4-mikropartiklar kan identifiera neuromyelitis optica 473

Att påvisa förekomst av AQP-4-mikropartiklar i cerebrospinalvätska kan underlätta tidig diagnostik och bedömning av behandling av neuromyelitis optica-spektrumtillstånd, enligt en fallbeskrivning i Journal of Medical Case Reports.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Incidensökning av endokrina tumörer - Kraftig ökning av diagnostiserade tumörer i sköldkörtel, bisköldkörtel och binjure i stockholm mellan 1992 och 2017 474

I material från Karolinska universitetssjukhuset ses ett kraftigt ökat antal diagnostiserade tumörer i sköldkörtel, bisköldkörtel och binjure mellan 1992 och 2017.

(2 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Bipolär sjukdom 479

Bipolär sjukdom är en allvarlig sjukdom med betydande konsekvenser och risker för patienten, men sjukdomen är oftast behandlingsbar. Förebyggande farmakologisk behandling är A och O för att funktion ska kunna bibehållas. 

(3 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!