»Engagerad, välkomnande, förklarar och diskuterar...«, är några av kommentarerna från läkarstudenterna. Hösten 2019 har Nikos Minikkidis påbörjat en ny tjänst som ST-läkarchef på kliniken, ett uppdrag där hans intresse för utbildning kommer att komma till stor användning.