Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Läkartidningen – en källa till bred kunskap

Reflexion 15 OKT 2019 »… jag hoppas och tror att det i varje nummer finns flera artiklar som intresserar och inspirerar flertalet.« ()

Ledsamt att kalla vårt jobb för »produktion«

Reflexion 08 OKT 2019 »Vad säger det om oss själva och vår syn på vår profession? Har vi dåligt självförtroende? Är vi bara slarviga med orden?« (1 kommentar)

Akademisk frihet i en osäker värld

Reflexion 01 OKT 2019 »… universitetens ledningar och lärare bör … verka för en ökad autonomi.« ()

Labbresultat – grund för de flesta vårdbeslut

Reflexion 17 SEP 2019 »Framtiden är en tätare kontakt och dialog mellan laboratorieläkare och behandlande läkare …« ()

Genetiska test inte så enkla att tolka

Reflexion 10 SEP 2019 »Marknaden för allehanda kommersiella och för allmänheten tillgängliga hälsotest kommer att öka kraftigt i framtiden.« ()

Dags att lyssna på professionen

Reflexion 27 AUG 2019 »Politiker och tjänste­män bör i större utsträckning … lyssna på profes­sionen.« ()

Relationer viktiga för förtroendet i vården

Reflexion 13 AUG 2019 »Att … bejaka sjukvårdspersonalens verklighetsbeskrivning kan också verka förtroendeskapande.« ()

Psykiatriforskning är mer jämställd

Reflexion 23 JUL 2019 »Men intressant nog, för mig som psykiater, stack Lancet Psychiatry ut. I den var drygt 45 procent av författarna kvinnor …« ()

Ord av betydelse

Reflexion 02 JUL 2019 »Försäkringsbolag, tillsynsmyndigheter och domstolar grundar till stor del sina bedömningar på medicinska underlag …« ()

»Influencers« – en guldgruva för företag

Reflexion 18 JUN 2019 »Ett par månader senare hade försäljningen av det aktuella läkemedlet ökat med 21 procent.« ()

Både bredd och spets behövs

Reflexion 11 JUN 2019 »I takt med en ökad specialisering blir det allt svårare att behålla en bred kompetens.« ()

Rätt sorts övning ger färdighet

Reflexion 28 MAJ 2019 »Övning är bra, men riktade och målmedvetna övningar, reflektion och ­systematisk återföring av gjorda erfarenheter är bättre.« ()

Biologin är grunden

Reflexion 21 MAJ 2019 »… krävs god för­ståelse av hur människans biologi fungerar normalt och vid olika tillstånd.« ()

Slutbetänkande som väcker knäckfrågor

Reflexion 07 MAJ 2019 »Hur finansierar vi till exempel läkemedel som innebär helt nya behandlingsmöjligheter och därmed nya kostnader?« ()

Fokus på hälso- och sjukvårdsforskning

Reflexion 30 APR 2019 »Fammi … skulle bidra till att utveckla den svenska primärvården, närsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården.« ()

Ny läkarutbildning bör samordnas nationellt

Reflexion 16 APR 2019 »… utbildningsplaner som bland annat underlättar byte av studieort under utbildningen är efterlängtade.«   ()

Säkerhetsbestämmelser i vården – finns dom?

Reflexion 09 APR 2019 »Kan det spegla att vi lärare och äldre kollegor inte ser på dessa som säkerhetsbestämmelser utan mer som just en rutin (yrkesvana)?« ()

Trend av ökad psykisk ohälsa måste brytas

Reflexion 02 APR 2019 »Hänsyn måste tas till olika individers förmåga att tåla stress – i skolan, på arbetet eller i sociala medier.« ()

Med professionen för patienten

Reflexion 20 MAR 2019 »Behöver man då verkligen regelbundet nya floskler som ska uppfostra och i bästa fall inspirera medarbetare som redan valt att viga år av studier och yrkesmässiga liv till att hjälpa andra?« (1 kommentar)

Klinisk forskning – en utmaning

Reflexion 19 MAR 2019 »Om det vore lite enklare för kliniker att forska skulle nog fler välja att fortsätta …« ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.