Annons
Annons
Annons Annons
bild

Läkarupprop: Öppna NKS för vanliga patienter

Nyheter 13 DEC 2019 Omkring 150 läkare, varav 50 professorer, har ställt sig bakom ett nytt upprop om Karolinska universitetssjukhuset. Läkarna vill bland annat att rutinsjukvård ska in på Nya Karolinska Solna för att säkerställa kompetens, utbildning och forskning.

Strategi ska stärka svensk life science

bild

Nyheter 13 DEC 2019 Sverige ska förstärka forskningen inom life science och bli ett föregångsland inom precisionsmedicin. Det vill regeringen som nu presenterar en strategi med 30 målsättningar.

»Om kvällarna var hon glädjestrålande, den onda ryggen till trots.«

bild

Krönika 13 DEC 2019 Som sommarjobbande ungdom i vården får man sprita britsar, bädda rent och gå ärenden tills ryggen värker. Men man träffar också människorna, de som jobbar för att hjälpa och de som får lindring eller tröst. Man ser och förstår och strålar av glädje på kvällen. Nina Cavalli-Björkman berättar.

bild

Läkarförbundet ratar idé om apotekare som förskrivare

Nyheter 13 DEC 2019 Läkemedelsverket utreder om apotek ska få skriva ut receptbelagd springmaskmedicin till sina kunder. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är dock skeptisk.

Annons Annons

Ingen primärvårdsreform före nyår

bild

Nyheter 13 DEC 2019 Den primärvårdsreform som skulle presenteras i december kommer att dröja. Det senaste budet är att den kommer i början av nästa år, rapporterar Dagens Medicin.

Läkarförening kräver åtgärder som ska minska informationsflödet

bild

Nyheter 13 DEC 2019 Det stora flödet av information inom sjukvården i Region Kalmar är oöverskådligt och skapar risker för patientsäkerheten. Det anser Kalmar läns läkarförening som nu skickat en begäran till Arbetsmiljöverket. 

bild

Regioner satsar miljoner på ifrågasatt utbildning

Nyheter 13 DEC 2019 Flera regioner har för miljontals kronor köpt in utbildningar för exempelvis ST-läkare, som innehåller ett kritiserat personlighetstest som kallats för pseudovetenskapligt. Ett par kurser har även certifierats av Lipus, ett dotterbolag till Läkarförbundet.

Ingemar Engström får Smers etikpris

bild

Nyheter 12 DEC 2019 Ingemar Engström, läkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri, har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2019.

Nio av tio läkarstudenter tar ut läkarexamen

bild

Nyheter 12 DEC 2019 88 procent av studenterna på läkarutbildningarna tar ut läkarexamen. Det är den näst högsta examensfrekvensen på de stora utbildningarna med yrkesexamen, enligt nya siffror från Universitetskanslersämbetet.

Råd om tidigare igångsättning på gång

bild

Nyheter 12 DEC 2019 Nu tar Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) fram nya råd till vården kring induktion av förlossning vid överburenhet. Två förlossningsenheter i landet har redan ändrat sina rutiner med anledning av resultaten av studien Swepis.

bild

Svenska allmänläkare mer stressade än kollegorna i andra länder

Nyheter 12 DEC 2019 65 procent av läkarna i primärvården upplever arbetet som mycket eller oerhört stressigt. Däremot är de relativt nöjda nöjd med att arbeta som läkare. Det visar resultat från en stor internationell jämförelse. (3 kommentarer)

bild

Patientnämnd larmar om felaktiga dödsbevis

Nyheter 12 DEC 2019 På senare tid har läkare i Stockholm utfärdat felaktiga dödsbevis för fyra levande patienter. Enligt regionens patientnämnd har antalet felaktiga dödbevis ökat de senaste åren.

bild

Ny modell för närsjukvårdsteam på gång i Skaraborg

Nyheter 11 DEC 2019 En arbetsgrupp jobbar med att ta fram en ny modell för de hyllade närsjukvårdsteamen i Skaraborg. I år har läkarna i alla tre teamen sagt upp sig och Skaraborgs sjukhus har krävts på svar om hur de ska lösa krisen.

Debattbok med ideologisk prägel

bild

Recension 11 DEC 2019 Finansborgarrådet i Region Stockholm, Irene Svenonius, har skrivit en debattbok om hur svensk sjukvård borde styras och skötas. Gott om ideologiskt präglade tankar, mindre av faktaunderbyggd, balanserad genomgång, finner Läkartidningens recensent.  (2 kommentarer)

Myndigheter ska underlätta läkares arbete med läkarintyg

bild

Nyheter 11 DEC 2019 Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska – på uppdrag av regeringen – jobba med att underlätta arbetet med sjukskrivning för både läkare och Försäkringskassans handläggare. Det handlar bland annat om att utveckla läkarintyget så att det blir lättare att lämna uppgifter. (4 kommentarer)

Flera regioner budgeterar inte för hyrpersonal

Nyheter 11 DEC 2019 Flera regioner har inte koll på vilka merkostnader hyrpersonal medför och har dessutom inte budgeterat för utgiften. Det visar en enkät som Dagens Medicin har gjort. (2 kommentarer)

Efter kritiken – patienter får bara hänvisas vidare en gång

Nyheter 11 DEC 2019 Efter larmet om att barn som söker akut vård i Region Stockholm bollas runt mellan vårdnivåer har nu en ny regel införts. Den innebär att vården bara får hänvisa patienten vidare en gång.  ()

Plastikkirurg mister legitimation igen

Nyheter 11 DEC 2019 En kritiserad plastikkirurg förlorar sin legitimation på nytt. Det står klart efter en dom i kammarrätten. Domstolen slår fast att läkaren varit grovt oskicklig. ()

Annons Annons

Aleris köper vårdkoncernen Proliva

Nyheter 10 DEC 2019 Aleris köper specialistvårdskoncernen Proliva från Praktikertjänst. Koncernen har 2 400 anställda. ()

Nätläkare efterlyser skärpt kontroll av varningar i journaler

Nyheter 10 DEC 2019 Allvarliga misstag kan göras när vårdgivare slarvar med att skriva in varningar i journalerna. Nu måste alla vårdgivare skärpa rutinerna, menar Doktor 24, som gjort en lex Maria-anmälan efter ett självmordsförsök. (2 kommentarer)

Vårdanalys: Mer insatser krävs för en jämlik cancervård

Nyheter 10 DEC 2019 Det finns stora omotiverade skillnader mellan olika regioner – både när det gäller vård och behandling av cancerpatienter och i vilket skede som cancern upptäcks. Det kommer Vårdanalys fram till i en färsk rapport. ()

Utvisningshotad KI-doktorand får stanna

Nyheter 10 DEC 2019 Muhammad Irfan, doktorand vid Karolinska institutet, får stanna i Sverige. Det har Migrationsöverdomstolen beslutat i en vägledande dom som kan få betydelse för internationellt forskningssamarbete. ()

Annons Annons

WHO vill tillfälligt stoppa HPV-vaccin till pojkar

Nyheter 10 DEC 2019 Världshälsoorganisationen (WHO) uppmanar länder att avvakta med HPV-vaccinering av pojkar. Anledningen är att det är brist på vaccin och att flickor ska prioriteras.  ()

Resedagböcker som krönikor om en sjukdom

Recension 10 DEC 2019 Olga Tokarczuk, den ena av 2018 års två Nobelpristagare i litteratur, låter i boken »Löparna« skildringen av sin egen och andras kroppar spela en framträdande roll. Jonas Ludvigsson, barnläkare i Örebro, har läst en resedagbok som betraktar resandet som något av ett syndrom. ()

Varuförförsörjningen avvaktar med nya distributören

Nyheter 09 DEC 2019 Trots att det finns ett nytt avtal om leveranser av sjukvårdmaterial väljer de drabbade regionerna att vänta med att använda den nya distributören. En anledning är att man vill undvika problem under julhelgen. ()

Stockholm utreder remisskrav till akuten

Nyheter 09 DEC 2019 Region Stockholm ska utreda remisskrav för patienter som söker till sjukhusens akutmottagningar. Distriktsläkarföreningen varnar för dubbelarbete och befarar ökad arbetsbelastning på vårdcentralerna. (1 kommentar)

Lärobok om behandling av smärta fyller stort behov

Recension 09 DEC 2019 En bok som sammanfattar klinisk praxis vid smärtbehandling kan läsas av såväl läkarstudenten som den erfarne specialisten i behov av uppdaterad kunskap och handfasta rekommendationer, skriver Läkartidningens recensent. ()

Läkemedelsverket varnar för snabb urladdning av implanterade defibrillatorer

Nyheter 09 DEC 2019 Det finns risk för att företaget Medtronics implanterbara defibrillatorer laddas ur inom en dag till ett par veckor. I Sverige har fem fall rapporterats. Nu förelägger Läkemedelsverket företaget att tydligt varna vården för detta. ()

Utredare: Låt högskolefuskare få behålla poäng

Nyheter 09 DEC 2019 Ska studenter som har fuskat på högskoleprovet få behålla eventuella högskolepoäng? Nu har frågan utretts och rekommendationen blir: Ja, betyg från kurser ska få behållas trots fusk. (5 kommentarer)

Giftinformationscentralen varnar för skador efter e-cigaretter

Nyheter 09 DEC 2019 USA skakas just nu av ett stort antal mycket allvarliga lungskador med koppling till e-cigaretter. Efter att två misstänkta fall dykt upp i Sverige går Giftinformationscentralen ut med en varning till den svenska läkarkåren.  ()

Nytt avtal ska hjälpa läkare som riskerar uppsägning

Nyheter 06 DEC 2019 Regionanställda som riskerar arbetslöshet ska kunna få fortbildning och kompetensutveckling redan innan varsel och uppsägningar blir aktuella. Det är innebörden av en ny överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. (1 kommentar)

Jämtland Härjedalen flaggar för varsel

Nyheter 06 DEC 2019 För att klara ekonomin ska Jämtland Härjedalen minska personalstyrkan med 160-180 tjänster nästa år. Det är innehållet i ett förslag som regionen presenterade för facken i dag.  (1 kommentar)

En läkare tar plats i nya oredlighetsnämnden

Nyheter 06 DEC 2019 Nu har regeringen utsett en ordförande och tio ledamöter till den nya Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Nämnden ska utreda misstänkt forskningsfusk och inleder sitt arbete vid årsskiftet. ()

Leveranskrisen: Saco-förbund kräver Region Uppsala på skadestånd

Nyheter 06 DEC 2019 I kölvattnet av leveranskrisen kräver flera Saco-fackförbund nu Region Uppsala på skadestånd för brott mot bland annat medbestämmandelagen. Detta eftersom facken inte fått vara med och påverka när avtalet med Apotekstjänst upphandlades. ()

Oviss framtid för närakuter i Västra Götaland

Nyheter 05 DEC 2019 I januari är det dags att fatta beslut om ett eventuellt breddinförande av närakuter i Västra Götalandsregionen. Målet är att avlasta akutmottagningarna. Men i ett pilotprojekt med fyra närakuter är det hittills bara den på Östra sjukhuset som lyckats med det. (2 kommentarer)

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.