Annons
Annons
Annons Annons

Läkarlegitimation på papper blir kvar ett tag till

bild

Nyheter 16 SEP 2019 För ett drygt år sedan flaggade Socialstyrelsen för att specialitetsbevis och läkarlegitimationer i pappersform ska tas bort. Men nu skjuts beslutet upp på obestämd tid. 

Utredningar enligt lex Maria behöver ofta kompletteras

Nyheter 16 SEP 2019 Mellan 2016 och 2018 underkände Ivo drygt tre procent av lex Maria-utredningarna. Det visar siffror som nyhetsbyrån Siren sammanställt. Men trots den låga andelen underkända utredningar pekar Ivo på att utredningarna kan förbättras.

Annons Annons
Annons Annons

»Att hjälpa någon att överleva går ... över i att hjälpa någon att själv klara av sitt liv.«

bild

Krönika 16 SEP 2019 Inte lätt att sätta sig över sitt kontrollbehov vare sig i rollen som förälder eller i den som läkare. Det lyckas först när man inser vikten av att delegera ansvar till dem som måste anförtros att leva ett eget liv. Ulrika Nettelblad berättar i sin krönika. 

Fragilitetsfrakturer bör förebyggas brett

bild

Medicinsk kommentar 16 SEP 2019 Atypiska femurfrakturer kan uppkomma efter långvarig bisfosfonatbehandling. Innan frakturen blir komplett får patienten ofta ospecifik värk i ljumske/lår. Det är nödvändigt att bedöma patienter med upprepade fall och frakturer inte bara utifrån bentäthet, utan även i ett holistiskt och bredare perspektiv.

Atypisk femurfraktur en allvarlig komplikation till bisfosfonater

Översikt 16 SEP 2019 Atypisk femurfraktur är en insufficiensfraktur som är starkt kopplad till bisfosfonatanvändning, och där frakturen uppstår utan eller efter minimalt trauma. Ny kunskap har de senaste åren gett större insikt i de utmaningar som biverkningen medför. 

Annons Annons

Nya besparingar i Kronobergs vård

bild

Nyheter 16 SEP 2019 Region Kronoberg dras med ett stort budgetunderskott. Denna vecka ska regionstyrelsen besluta om knappt 90 miljoner kronor i besparingar. Samtidigt utreds nya förslag värda 350 miljoner.

Positivt att satsa på tvärprofessionell kompetensutveckling

bild

Debatt 13 SEP 2019 Oliver Namin, specialistläkare och alumn, Handelshögskolan i Stockholm, anser att det vore olyckligt om det skapas ett drev baserat på misstolkningar mot Heidi Stensmyren. Fokus bör ligga på det positiva i att Läkarförbundet inser vikten av tvärprofessionell kompetensutveckling och satsar på de förtroendevaldas vidareutveckling, skriver han. (2 kommentarer)

Annons Annons
bild

»Jag känner att stödet är starkt«

Nyheter 13 SEP 2019 När man moderniserar och förändrar så påverkas organisationen. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren om arbetsmiljön på kansliet. Hon känner inte igen bilden av en arbetsmiljö där medarbetare är rädda. (5 kommentarer)

bild

Smart anamnes ska ge kortare väntetider i skånsk primärvård

Nyheter 13 SEP 2019 Region Skåne testar nu ett digitalt verktyg för anamnes och triage i primärvården, vilket täcker mer än 800 diagnoser. Det ska förbättra vårdmötet, korta väntetiderna och göra att personalen faktiskt hinner med jobbet på utsatt tid.

Tarmflora hett ämne på stor MS-kongress

bild

Nyheter 13 SEP 2019 Just nu pågår den internationella MS-kongressen ECTRIMS i Stockholm. Ett allt hetare ämne är tarmflorans koppling till inflammation, enligt neurologen Anders Svenningsson, som är på plats på kongressen.

Annons Annons

Startskott för utvärdering av off label-användning

bild

Nyheter 13 SEP 2019 Nu drar Läkemedelsverket i gång utvärderingen av cancerbehandlingen rituximab i sitt nya uppdrag om användning av läkemedel utanför godkänd indikation. I går träffade Svenska MS-sällskapet myndigheten för ett första möte.

Krans­kärlsdissektion och akut koronart syndrom peripartalt

Fallbeskrivning 13 SEP 2019 Spontan kranskärlsdissektion är en underdiagnostiserad orsak till akut koronart syndrom. Diagnosen ska misstänkas vid avsaknad av riskfaktorer för kranskärlssjukdom, framför allt hos kvinnor före och efter förlossning.

»Jag vill få politiker och beslutsfattare att börja fundera«

bild

Människor & möten 13 SEP 2019 Morten Saksø, ST-läkare i infektionsmedicin, föreläser på Läkaresällskapet och i riksdagen om utmattningssyndrom och berättar hur han hanterade situationen när han själv blev drabbad. (2 kommentarer)

bild

Digitala vårdtjänster får godkänt

Nyheter 12 SEP 2019 Bara 2 av 13 digitala vårdgivare hade brister i patientsäkerheten. Det visar en granskning som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har gjort.

Västernorrland behöver spara 600 miljoner kronor

bild

Nyheter 12 SEP 2019 Det råder ett mycket kärvt ekonomiskt läge i Region Västernorrland. Nu meddelar regionen att kostnaderna behöver sänkas med 200 miljoner kronor per år under de kommande tre åren.

bild

Anna Nergårdh: »Hela systemet för sjukvården måste förändras«

Nyheter 12 SEP 2019 Det räcker inte med att förändra dagens primärvård utan hela sjukvårdssystemet måste reformeras. Det betonar den statliga utredaren Anna Nergårdh i det nya avsnittet av Läkartidningens podd. (1 kommentar)

Nätläkare ska ha visat möten med patienter

bild

Nyheter 12 SEP 2019 Kry anmäler en läkare som ska ha låtit sin flickvän sitta med vid videobesök utan patienternas vetskap. Enligt flickvännen planerade läkaren också att starta en egen app.

Nestor inom narkos minns och berättar

bild

Recension 12 SEP 2019 Anestesiologen Jack Lundström har varit chefläkare vid Skellefteå lasarett, har bedrivit utvecklingsprojekt såväl regionalt som nationellt och har en hel del insikter att förmedla till hälso- och sjukvårdspolitiker liksom till administratörer. Hans nyligen publicerade memoarer uppskattas av Läkartidningens recensent.  (1 kommentar)

Ny vägledning ska ge robusta sjukhus

bild

Nyheter 12 SEP 2019 Strömavbrott, cyberattacker och bristande vattenförsörjning. Det finns många hot mot sjukvården. Nu är en ny version av »Det robusta sjukhuset« på gång – en vägledning för hur man får en sjukvård med säkra tekniska funktioner. (1 kommentar)

Läkare kritiseras för förskrivning av Alfuzosin till gravid

bild

Patientsäkerhet 12 SEP 2019 Läkare kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att ha förskrivit prostataläkemedel till en gravid kvinna, som senare fick missfall. 

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.