Annons
Annons
Annons Annons
bild

En halv miljard ska bort på sjukhusen i Malmö och Lund

Nyheter 18 NOV 2019 Skånes universitetssjukhus ska spara 590 miljoner kronor, varav 60 procent på personal. Men något varsel är i nuläget inte aktuellt, enligt sjukhuschefen.

bild

15 år sedan sist – SLF tar fram ny policy för digitalisering i vården

Nyheter 18 NOV 2019 Nätläkare, stordata och en begynnande artificiell intelligens. Mycket har hänt på ett och ett halvt decennium. Nu ska Läkarförbundet uppdatera sin policy för digitalisering.

Annons Annons
Annons Annons
bild

ECDC: Läkarna måste leda kampen mot antibiotikaresistens

Nyheter 18 NOV 2019 Bara sex av tio läkare i en stor undersökning anser att de själva har en nyckelroll när det gäller kampen mot antibiotikaresistens. Det konstaterar EU:s smittskyddsenhet ECDC som kartlagt kunskap och attityder hos vårdanställda i Europa.

»Jag har lärt mig att leva med sorgen som en del av mitt liv«

bild

Människor & möten 18 NOV 2019 Lina Schollin Asks dotter Ingrid dog oförklarligt en kväll hemma i sin säng, bara ett och ett halvt år gammal. Som barnläkare har Lina Schollin Ask funderat mycket på vad som hände och om hon hade kunnat göra något annorlunda den där natten. Nu har hon skrivit en bok om en sorg som aldrig går över och hur man klarar sig igenom den.

Vi kan lära oss av alternativa vården

bild

Medicinsk kommentar 18 NOV 2019 Hälso- och sjukvården skulle kunna ta intryck från komplementär och alternativ vård vad gäller den fysiska vårdmiljöns betydelse, kontinuiteten, den tid som ägnas åt den vårdsökande och hur ospecifika effekter kan ses som en tillgång i vården.

Liberalerna vill utreda dödshjälp

bild

Nyheter 18 NOV 2019 Vid Liberalernas landsmöte i Västerås sa partiet ja till att driva på för en utredning om dödshjälp. Beslutet innebar att ombuden körde över partistyrelsen.

Bastjänstgöringen – en ödesfråga

bild

Debatt 18 NOV 2019 Läkarförbundet måste agera kraftfullt för att säkra tillgången till BT-platser. AT och BT får inte hamna i konkurrens om resurser. Båda är nödvändiga för att trygga tillgången till framtidens specialister, anser företrädare för Sylf Uppsala och Upplands allmänna läkarförening.

Annons Annons
bild

Färre flygresor i regioner som satsat på klimatväxling

Nyheter 15 NOV 2019 Flera regioner gör personalens flygresor dyrare och använder pengarna grönare alternativ. Denna interna klimatväxling har till exempel kapat korta flygresor med en tredjedel i Uppsala och hälften i Västra Götaland.

Delade vårddata med Google – patienter visste inget

bild

Nyheter 15 NOV 2019 En av USA:s största vårdgivare delar patientdata från 50 miljoner amerikaner med Google, utan att patienter eller läkare känt till det. Enligt en visselblåsare kan Googles medarbetare se namn och diagnoser.

bild

Svenonius medger misstag i planeringen av Nya Karolinska

Nyheter 15 NOV 2019 Det var ett stort misstag att bygga Nya Karolinska Solna utan att involvera sjukhusets medarbetare. Det säger finansregionrådet Irene Svenonius (M) i samband med att hon kommer ut med en ny bok. (4 kommentarer)

Annons Annons

»På väg hem tänker jag att så går livet i staden som blev min«

bild

Krönika 15 NOV 2019 Efter trettio år i en mindre stad, fint belägen vid Vätterns södra strand, är det inte ovanligt att man stöter på bekanta mitt under lilla livets bestyr. Hans Olsson berättar om obokade »patientmöten« utanför jobbet i staden som blev hans.

bild

Zikavirus har kommit till Europa

Nyheter 15 NOV 2019 Ett tredje fall av zikavirusinfektion har rapporterats i Frankrike. Enligt EU:s smittskyddsenhet ECDC är de tre fallen de första där smittspridning skett via myggor i Europa.

bild

Kommentar till studie om nätanvändare i LT: Studien välkomnas – men har metodologiska svagheter

Debatt 15 NOV 2019 Vi vill gärna se en studie som nyligen publicerades i Läkartidningen som startskottet för en mer initierad debatt om nätläkare i Sverige. Dessvärre lider analysen av metodologiska svagheter, skriver Mårten Blix, Institutet för näringslivsforskning, och Björn Ekman, Lunds universitet.

Replik från Lina Maria Ellegård och Gustav Kjellsson: Vi finner inte mycket nytt av substans i kritiken av vår studie

Debatt 15 NOV 2019 Lina Maria Ellegård och Gustav Kjellsson finner inte mycket av substans i kritiken av den studie av nätvårdsanvändare de publicerat i Läkartidningen i sin replik på debattinlägget av Mårten Blix, Institutet för näringslivsstudier, och Björn Ekman, Lunds universitet.

Skador inom ridsport – viktigt att förebygga

bild

Översikt 15 NOV 2019 För att undvika allvarliga skador krävs kartläggning av när och hur olyckorna sker samt utbildningsinsatser, framför allt vad gäller hantering av hästar och adekvat skyddsutrustning. (1 kommentar)

bild

Risk att BT-platserna inte räcker

Nyheter 14 NOV 2019 Cirka 400 utlandsutbildade behöver göra bastjänstgöring nästa höst, enligt Läkarförbundet. Men regionerna ser ut att erbjuda betydligt färre tjänster. »Det luktar BT-flaskhals lång väg«, säger Gustaf Kallryd från SLF student utland. (3 kommentarer)

BT en het fråga för utlandsstudenterna

bild

Nyheter 14 NOV 2019 De svenska läkarstudenterna i utlandet blir de första som ska göra bastjänstgöring. Frågorna om den nya utbildningstjänsten många.

bild

Lancet Countdown: Klimatet slår mot barnens hälsa

Nyheter 14 NOV 2019 Klimatförändringarna drabbar barnen extra hårt. Och när de blivit vuxna kommer hälsoproblemen till följd av koldioxidutsläppen vara större än i dag. Sverige är inget undantag, visar Lancet Countdowns nya rapport.

»Etiskt dilemma« är ofta en fråga om brist i kommunikation

bild

Debatt 14 NOV 2019 En artikel under vinjetten Etik & läkarroll i LT tar upp fyra fall som illustrerar att läkaren måste kunna kommunicera effektivt med sina patienter. Detta är ett nödvändigt villkor och handlar inte, vilken är författarens angreppsvinkel, om etiska överväganden, skriver Lars Breimer. (1 kommentar)

Replik från Joar Björk: Den goda kommunikationen finns inte alltid där

Debatt 14 NOV 2019 Jag tror fortsatt att de dilemman som beskrivs i min artikel i LT har etisk relevans i sjukvården, skriver Joar Björk i denna slutreplik till Lars Breimer.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.